افزودن گزینه‌ی Scan with Windows Defender به منوی راست کلیک فایل‌ها

Windows Defenderنام نرم‌افزار امنیتی شرکت مایکروسافت است که در ویندوزهای ۷ و ۸ به طور پیش‌فرض نصب شد...