گرفتن اسکرین شات در ویندوز ۸ و ۷ بدون نرم افزار

امروز می خواهیم یک میانبر بسیار خوب و کاربردی ساخته شده در ویندوز هشت (و روش هایی در ویندوز ۷) ر...