ترفندهای جالب ویندوز ۷

۱- چک کردن اطمینان‌پذیری قابلیت Reliability Monitor در ویندوز ویستا با عنوان The Reliability and Performance Monitor معر...