متاتگ ها و کاربرد آنها در صفحات وب

به طور کلی متاتگ ها، جزء عناصر اصلی صفحات وب به شمار می روند که در بین تگ head گنجانده می شوند و ب...