چاپگرهای سه بعدی در خدمت ساخت خانه

 یک چاپگر سه بعدی در کشور آلمان تولید شده است که قطعات ساختمان‌ها را تولید می‌نماید و امکان س...