ترفندی برای اینکه از طریق ایمیل ویروسی نشوید

در این ترفند قصد داریم به معرفی متداول ترین  اشتباهات کاربران در تمامی سطوح دانسته ها بپردازی...