کودکی از جنس آخرالزمان…./نقد و بررسی The Last of Us: Left Behind

شرک ناتی داگ دیگر خودش را در صنعت بازی های رایانه ای و در میان بازیبازان ثابت کرده است.از سری م...