چگونه کل لینک‌های یک سایت را nofollow کنیم

وقتی یک لینک را nofollow می‌کنیم یعنی به موتور جستجو می‌گوییم که این لینک را دنبال نکند. و در واقع...