نحوه پیدا کردن شماره ID دسته های وردپرس

نحوه پیدا کردن شماره ID دسته های وردپرس

در وردپرس کار های زیادی را می توان برای دسته ها انجام داد. برای مثال نمایش ندادن مطالب دسته ای ...