رفع مشکل داغ کردن لپ تاپ

گاهی به علت نداشتن تجربه و یا اطلاعات کافی درمورد خطرات گرما در لپ تاپ , ناخواسته آسیب هایی به ...