با ۵۰۰ تومان چه گوشی میشه خرید

به نظر من بهترین گوشی فقط ۱۱۰۰ نوکیا است فقط تنها مشکلش نداشتن دوربین و GPS و همه چیش تکمیله و فق...