اتوبوسی که در ۱۵ ثانیه شارژ می شود

یک  شرکت سویسی ABB توانسته است به تکنولوژی شارژ لحظه ای و سریع برای اتوبوس دست یابد. این دست یاف...