کشف حفره امنیتی کنسول بازی مایکروسافت توسط کودک ۵ ساله

یک کودک آمریکایی که توانسته است با کشف و استفاده از ضعف امنیتی دستگاه ایکس باکس وان به حساب کا...