حذف همزمان چند نفر از لیست دوستان فیسبوک

در حالت عادی وقتی میخواهید کسی را از لیست دوستانتان در فیس بوک حذف کنید باید آنها را Unfriend کنید ...