حذف منوی پیشخوان در وردپرس

روش حذف منو پیشخوان در وردپرس

میخواهم به شما چند خط کد را نشان دهم که بدون استفاده از افزونه این کار را برای شما انجام دهد. خا...