۱۰ ترفند کاربردی برای افزایش سرعت راه اندازی ویندوز

تجربه نشان میدهد سیستم عامل ویندوز پس از مدتی که مورد استفاده قرار می گیرد ، کند شده و پس از رو...