افزونه حذف رونوشت ها از وردپرس

در وردپرس در هنگام قرار دادن مطلب وردپرس به صورت خودکار از روی مطلب شما رونوشت تهیه میکند که ا...