با حذف رونوشت ها فشار دیتابیس را کم کنید

در مدیریت محتوای وردپرس(wordpress) در هنگام قرار دادن مطلب وردپرس به صورت خودکار از روی مطلب شما رو...