رهایی از اطلاع رسانی های ناخواسته در فیس بوک

یکی از ویژگی های بسیار خوب فیسبوک اطلاع رسانی درمورد فعالیت های دوستان و صفحاتی که شما عضو هست...

حذف همزمان چند نفر از لیست دوستان فیسبوک

در حالت عادی وقتی میخواهید کسی را از لیست دوستانتان در فیس بوک حذف کنید باید آنها را Unfriend کنید ...