از ایمیل یکبار مصرف چه می‌دانید؟

چک کردن ایمیل با توجه به حجم بالای پیامهای بی‌موردی که برای کاربران ارسال می‌شود گاهی موجب م...