افزودن برگه جستجو حرفه ای به وردپرس

جستجوی پیشرفته در وردپرس امری است که جذابیت آن را افزون خواهد کرد حالا در برگه ای مجزا امکان ج...