هک جستجو در موضوعی خاص وردپرس

شاید در بعضی قالب ها در کنار جستجوی سایت موضوعات سایت قرار داده شده که می توانید برچسب مورد نظ...