آموزش تغییر صدای Logon، Logoff و Unlock در ویندوز ۸

اگر چه ویندوز ۸ نسبت به ویندوز ۷ امکانات زیادی داشته اما در بعضی قسمت ها کمبودهایی هم دارد! که ...