طراحی و برنامه نویسی

پیش‌بینی زندگی دیجیتالی انسان در سال ۲۰۲۵

آگاهی از تغییرات فناوری در یک دهه آینده برای همگان جذابیت دارد و مرکز تحقیقاتی Pew اینترنت در آ...