رباتی برای خوشبوتر بودن

تا کنون متوجه شده اید که دهان یا پایتان بوی بد میداده ولی دوستان و یا اطرافیانتان به شما گوشزد ...