نرم‌افزار ویژه ترک اعتیاد بر روی موبایل

نرم‌افزاری با نام A chess بر روی موبایل‌ها طراحی شده است که می‌تواند به عنوان یک ابزار بسیار مف...