ترفند در فرمانهای NirCmd

NirCmdنام یک ابزار کوچک ۳۰ کیلوبایتی خط فرمان است که در عین سادگی، توانمندی‏های فوق‏العاده‏ای ...