امکان تبدیل صدا به متن در گوگل داکس

گوگل در حوزه نرم افزارهای ویرایش اسناد با اضافه کردن قابلیت تبدیل صوت به متن در نرم افزار ویرا...