تبدیل دسته بندی به برگه با وردپرس

یکی از کارهایی که به فکر انجام آن بودم، این بود که دسته ای (Category) را درون یک صفحه ی وردپرس قرار د...