نکات مهمی که باید یک مدیر وردپرس بداند

این مقاله رو برای آن دسته از مدیرانی که سعی در لوکس کردن وب سایت وردپرسی خودشون دارن و یا علی ر...