حمله به آسیب‌پذیری روز صفرم Word

مهاجمان کد سو استفاده‌‌ای را توسعه‌ داده‌اند که می‌تواند آسیب‌ پذیری روز صفرم در نرم‌افز...