سرقت ۱٫۵ میلیون کامنت و یادداشت کاربران یاهو

یک هکر مصری موفق شد تا با نفوذ در بانک داده‌های یاهو، بیش از ۱.۵ میلیون نظر و یادداشت کاربران ا...