تعرفه‌های تلفن ثابت و همراه اول تغییر کرد

هزینه‌های تماس تلفن ثابت کاربران از از این پس بر اساس تعداد دقایق محاسبه می‌شود. با تغییر روش...