سایت و وبلاگ وردپرسی خود را ایمن سازی کنید

۱ – مخفی نمودن لیست افزونه ها از دیدگان کاربران هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که کاربران بدانند...