کلاهی که امواج مغزی را رصد می‌کند

دانشمندان موفق به ساخت یک کلاه ویژه شده‌اند که با پوشیدن ان می‌توانید ببینید که در هنگام هر ف...