افزونه ای برای کاربران vip در وردپرس

به وسیله این افزونه میتوانید کاربران ویژه را تعریف کنید و فایل هایی را برای دانلود برای آنها ق...