افزونه ای برای فارسی سازی وردپرس

این افزونه فارسی‌ساز وردپرس می‌باشد که تمامی حلقه‌های وردپرس را به زبان شیرین فارسی ترجمه ک...