بی‌خبری استان‌ها از کاهش قیمت اینترنت!

یک کارشناس درباره مصوبه اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره کاهش تعرفه پهنای ...