۵ افزونه کاربردی برای نوفالو کردن لینکهای وردپرس

اضافه کردن Nofollow به لینکهای خارجی و در بعضی مواقع به لینک های داخلی باعث جلوگیری از شکستن پیچ ر...