افزودن تبلیغات بین مطالب وردپرس

شما باید ابتدا تو فایل index.php کد زیر رو پیدا کنید: <?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?> حالا قب...