نمایش بخش های یک سایت در نتایج جستجوی گوگل

نمایش بخش های یک سایت در نتایج جستجوی گوگل

اصطلاح Site links  در حقیقت به این معنا است گوگل بخش ها و صفحات اصلی و کلیدی یک سایت را شناسایی کرده...