کتاب استانداردهای طراحی و تولید وب سایت

برای نمونه موتورهای جستجو می‌توانند کار فهرست کردن سایتها را بهتر انجام دهند. استفاده از کده...