برگرداندن حالت پیش فرض استارت اسکرین در ویندوز ۸ به بالا

شاید پس از مدتی که از نصب ویندوز می گذرد و با نصب برنامه های مختلف و عوامل دیگر صفحه استارت شما ...