چگونه از فایر باگ Firebug استفاده کنیم

فایر باگ – firebug – ، یک برنامه اپن سورس است و به عنوان ابزار اضافی یا کمکی ، برای توسعه وب استفا...