اگر شما با بندانگشتی وردپرس زیاد سرورکار دارید و تصاویر نوشته‌های پوسته خود را متمایز با بندانگشتی (the_post_thumbnail) یا همان تصویر شاخص می‌سازید، احتمالا به مشکل تغییر اندازه‌‌های زیاد تصاویر برخوردید. تابع the_post_thumbnail به صورت پیش‌فرض تا ۴ اندازه را برای تصاویر شما تغییر اندازه می‌کند.

به‌عنوان مثال:
the_post_thumbnail(‘thumbnail’);

که به صورت پیش‌فرض بندانگشتی ۱۵۰×۱۵۰ پیکسل را نمایش می‌دهد.
the_post_thumbnail(‘medium’);

که به‌صورت پیش‌فرض بندانگشتی ۳۰۰×۳۰۰ پیکسل را نمایش می‌دهد.
the_post_thumbnail(‘large’);

که به‌صورت پیش‌فرض بنداگشتی ۶۴۰×۶۴۰ را نمایش می‌دهد.
و
the_post_thumbnail(‘full’);

اندازه اصلی بندانگشتی را نمایش می‌دهد.
که برای تغییر اندازه این بندانگشتی‌ها می‌توانید به بخش تنظیمات » رسانه مراجعه کنید و اندازه‌های دلخواه خود را وارد کنید.
تا اینجا هیچ مشکلی نداریم! اما دقت کنید اگر تعداد اندازه‌های بندانگشتی‌ شما بیشتر از ۳ تا باشد ویا گاهی‌اوقات فراموش می‌کنید که اندازه‌های پیش‌فرض را تغییر دهید. بهتر است اندازه‌های دلخواه‌خود را به‌طور نامحدود برای پوسته تعریف کنید.

برای این‌کار ابتدا، قابلیت بندانگشتی ویا تصویر شاخص را در پوسته خود فعال کنید.
دستور زیر را در functions.php بیفزایید:
// Function Active Thumbnails
if ( function_exists( ‘add_theme_support’ ) ){
add_theme_support( ‘post-thumbnails’ );
}

قابلیت بندانگشتی در پوسته هم‌اکنون فعال است. برای تعریف اندازه‌های دلخواه خود نیز می‌توانید دستور زیر را در functions.php پوسته بیفزایید:
if (function_exists(‘add_image_size’)){
add_image_size( ‘first-thumb’, 300, 255);
add_image_size( ‘secound-thumb’, 400, 300, true);
add_image_size( ‘third-thumb’, 125, 125, true);
}

حالا ۳ اندازه دیگر برای وردپرس ایجاد کردیم. که پارامتر اول تابع نام بندانگشتی است و پارامتر دوم طول و پارامتر سوم نیز عرض تصویر و پارامتر آخر نیز اختیاری است که عمل برش تصویر را انجام می‌دهد.
برای فراخوانی این‌بندانگشتی‌ها هم می‌توانید بدین‌صورت در پوسته خود استفاده کنید:
the_post_thumbnail(‘first-thumb’);
the_post_thumbnail(‘secound-thumb’);
the_post_thumbnail(‘first-thumb’);

موفق باشید.

درباره نویسنده

محمد کرمانی هستم برنامه نویس و طراح وب سایت

دیدگاه خود را بنویسید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.