به علت اینکه پروتکل HTTPS بعضی از مواقع در کشور عزیزمان دچار مشکل می شود افزونه هایی هم که از سایت هایی استفاده می کنند که دارای HTTPS هستند دچار مشکل می شوند و همین مسئله باعث کاهش سرعت بارگذاری سایت می شود. یکی از این افزونه ها  Persian Add To Social Bookmarking می باشد.

Google-Plus

[php]// Google +1
. ‘<script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js">
{lang: "fa"}
</script>
<g:plusone href="’ . $ps_link . ‘"></g:plusone>’."n"[/php]

خوب جهت اضافه کردن این امکان در سایت و فراخوانی آن در هدر میتوانید کد زیر را در فانکشن functions.php قرار دهید :

[php]function google_plus_one_integration() {
?>
<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js"></script>
<?php
}
add_action(‘wp_head’, ‘google_plus_one_integration’);[/php]

جهت قرار دادن گوگل پلاس در هر پست و قبل از شروع مطلب از کد زیر استفاده کنید :

[php]function google_plus_one_output() {
if (is_single()) { ?>
<div>
<g:plusone size="medium"></g:plusone>
</div>
<?php }
}
add_action(‘thesis_hook_before_post’, ‘google_plus_one_output’);[/php]

و استایل زیر هم به فایل style.css خود اضافه کنید تا چیدمان آن در راست قرار بگیرید:

[php].custom .my-plus-one { float:right; }[/php]

منبع : سه زار

درباره نویسنده

محمد کرمانی هستم برنامه نویس و طراح وب سایت

دیدگاه خود را بنویسید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.